હતાશાને ડીલીટ કરી…સેલીબ્રેટ કરો અને હસતાં શીખો

યુવાનો એ દેશનું પ્રતિબીંબ છે, દેશનું ભવિષ્ય છે ત્યારે દેશમાં આત્મહત્યાનાં સૌથી વધારે કેસ યુવાનોના જ જોવા મળે છે. આજનો યુવાન જુસ્સાથી ભરપુર પણ છે અને અત્યં…

Source: હતાશાને ડીલીટ કરી…સેલીબ્રેટ કરો અને હસતાં શીખો

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s