મોજીલા અને મીઠાં જગ્ડાઓ દ્વારા જ પ્રેમ વધારે ગાઢ બને છે

મોજીલા અને મીઠાં જગ્ડાઓ દ્વારા જ પ્રેમ વધારે ગાઢ બને છે                                પ્રેમ એટલે, ડાયાબીટીસ હોવા છતાં મીઠાઈ ખાવી અને પછી ડાયાબીટીસ કન્ટ્રોલમાં રાખવા અનેક પ્રકારનાં નુસખાઓ કરવાં. અહ…

Source: મોજીલા અને મીઠાં જગ્ડાઓ દ્વારા જ પ્રેમ વધારે ગાઢ બને છે

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s