આ પપ્પુઓનું ભગવાન ભલું કરે, બીજું તો શું !

બીજાના સર્જન પર ક્યારેય શકની નજરથી ન જોતા. જયારે બીજાને તમે તમારાથી કે બીજાં લોકોથી ઓછા આંકો છો, ત્યારે એ વ્યક્તિ વધારે બળવાન બની જાય છે અને એ જ સાબિત કરે છે કે વધારે ચડિયાતું તો એ જ છે.

ઘણાં લોકો જાણતા કે અજાણતાં, અજાણતાં ઠીક એમ માનીએ, બીજાનાં વખાણ કે વાહવાહી કે સારું કાર્ય કે આવડત કે હોશિયારી સારી નજરે ન જોઈ શકતાં હોવાથી એની ખોટી રીતે કે ખરાબ આલોચના કરતાં હોઈ છે. ‘એમાં શું હવે, એવું તો કોઈ પણ કરી શકે!’ આવાં શબ્દો આ પપ્પુઓ અથવા મહાબુદ્ધીશાળીઓનાં (અહી મહાબુદ્ધીશાળી અને પપ્પુ એ પ્રકારના ઈર્ષાળુ લોકો માટે વાપર્યો છે) ડાચે સાંભળ્યાં હશે.

આ જાતનાં પપ્પુ લોકો સામે તમે વળી ગમે તેટલી કોશિસ કરો એ તમને જીતવા ન જ દીએ, લપ કરવામાં અને પોતાની બડાઈ કરવામાં. ત્યારે એમ માની લઈએ કે રાખ્યું એ રાખ થયું અને આપ્યું એ આપણું થયું, મતલબ અહિયાં લપ ન કરી એટલે કે આપ્યું(જીત આપી,બીજાને) એ આપણી જીત થઇ અને પપ્પુઓએ બડાઈ કરી, અવખોળી, ઈર્ષા કરી પોતાની પાસે જે રાખ્યું એ રાખ થયું.

આ પપ્પુઓનું ભગવાન ભલું કરે, બીજું તો શું !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s